Facebook

Archive for Październik 2015

BILET ZIMOWY na Zamek w Chęcinach 2015-2016 r.

Informacja TurysycznaGodziny otwarcia w roku 2015
LISTOPAD – GRUDZIEŃ* 9:00-15:00

Godziny otwarcia w roku 2016
STYCZEŃ – LUTY styczeń-luty* 9:00-15:00
MARZEC* 9:00-16:00
*w przypadku intensywnych opadów śnieg, oblodzenia ​zamek może być nieczynny. 1.11, 24.12-31.12.2015 r. oraz 1.01, 27.03.2016 r. zamek nieczynny.

PROMOCJA – BILET ZIMOWY
obowiązuje od 1 listopada do 31 marca

Ulgowy*/ grupowy**/ rodzinny *** 6 zł/osoba
Bilet normalny 8 zł/osoba
Bilet lokalny dla mieszkańców Gminy Chęciny 1 zł/osoba
Bilet Premium**** 250 zł

* Bilet ulgowy przysługuje uczniom i studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, kombatantom.
** Bilet wstępu grupowy
sprzedawany jest osobie, która jest uczestnikiem zorganizowanej grupy liczącej minimum 20 osób.
*** Bilet wstępu rodzinny
sprzedawany jest rodzinie liczącej 4 osoby ( w tym 2 osoby dorosłe i 2 dzieci w wieku od 6 do 16 lat).
**** Bilet Premium
sprzedawany jest grupie maksymalnie 10 osób, które chcą wejść na Zamek Królewski w Chęcinach poza godzinami otwarcia po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z Dyrektorem Zamku. Każdej następnej osobie powyżej 10 sprzedawany jest bilet o wartości 25,00 zł.

Nieodpłatny wstęp na zamek mają:
– dzieci do lat 5
– jeden opiekun grupy zorganizowanej liczącej więcej niż 10 osób
– przewodnicy posiadający uprawnienia
– rodziny wielodzietne z terenu gminy Chęciny posiadające Kartę Dużej Rodziny

Chęciński Klaster Turystyczny

Chęciński Klaster Turystyczny INFORMACJA tel. 501 793 733

Jeden wspólny bilet do wielu atrakcji turystycznych położonych na terenie Gminy Chęciny oraz wspólna promocja najważniejszych miejsc to założenia Chęcińskiego Klastra Turystycznego, który został zawiązany dziś podczas wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki. W jego skład weszły Zamek Królewski w Chęcinach, Jaskinia Raj, Muzeum Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim i Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.
Podpisanie umowy odbyło się w Skansenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, gdzie spotkali się przedstawiciele samorządów, branży turystycznej i przedsiębiorców.

checinski_klaster_turystyczny

źródło: sejmik.kielce.pl

INFORMACJA tel. 501 793 733

Geopark Chęcińsko-Kielecki

Geopark Chęcińsko Kielecki

geopark_kielce5.10.2015 r. w Centrum Geoedukacji odbyło się spotkanie, którego celem było podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie realizacji Geoparku – Chęcińsko-Kielckiego. Porozumienie podpisali: prezydent Kielc oraz władze gmin: Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Morawica i Piekoszów. Dokument jest ważnym krokiem do utworzenia na terenie wyżej wymienionych gmin Geoparku, który w przyszłości stanie się częścią Europejskiej i Światowej Sieci. Rolę lidera tego projektu pełnić będzie Geopark Kielce. Podpisanie powyższego dokumentu umożliwi rozpoczęcie procedury wypełnienia wniosku aplikacyjnego. Zamierzonym efektem prac nad Geoparkiem Chęcińsko-Kieleckim będzie uzyskanie członkostwa w europejskich strukturach. Dzięki temu bogactwo geologicznej ziemi świętokrzyskiego będzie promowane zarówno na arenie krajowej jak i europejskiej.
Obecnie, Europejska Sieć Geoparków liczy 69 członków, w tym jeden n z nich znajduje się częściowo na terenie Polski. Jest to transgraniczny polsko-niemiecki Geopark Łuk Mużakowa. Uzyskanie statusu Europejskiego Geoparku przez obszar Chęcińsko-Kielecki daje więc szanse uzyskania statusu pierwszego, w pełni polskiego geoparku. Warto dodać, ze Geoparki należące do sieci EGN, zajmują się nie tylko ochroną i promocją dziedzictwa geologicznego ale także są motorem do rozwoju ekonomicznego terenów wchodzących w ich skład.

źródło: geopark-kielce.pl

geopark ch-k