Facebook

Archive for Marzec 2016

84 rocznica wpisania Zamku do rejestru zabytków

Obiekt_zabytkowy_znak

 

9.03.1932 r. Ruiny zamku w Chęcinach zostały po raz pierwszy wpisane do rejestru zabytków opatrzone nr 100

Wpis do rejestru zabytków nieruchomych: nr A.234 obejmuje Ruiny królewskiego zamku z XIII wieku położone na wysokim wzgórzu na południe od miasta Chęciny.

Zamek jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem województwa świętokrzyskiego, rocznie odwiedzanym przez ponad 150 tys.

649 lat temu decyzja! - Franciszkanie w Chęcinach

Papież Urban V vs Kazimierz Wielki 5.03.1367 r.
kazimierz_wielki

Kazimierz Wielki złożył prośbę do Watykanu o pozwolenie na fundację Klasztoru Franciszkanów w Chęcinach.

Papież Urban V bullą z 5.03.1367 r., pozwolił na założenie Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (pot. franciszkanie, franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni).
Za datę fundacji przyjmuje się rok 1368 r.
Kazimierz Wielki kolejny raz udowodnił, że posiada wyjątkowe umiejętności negocjowania.50_zl