Facebook

Archive for Grudzień 2016

Czas na zamki... Polska Organizacja Turystyczna

kocham_zamek_checinyPolska Organizacja Turystyczna stawia na Zamki

POT zapowiada, że choć w ostatnich latach promowano przede wszystkim dziedzictwo kulturowe miast, teraz przekaz uzupełnią oferty zamków, pałaców i dworów znajdujących się poza granicami metropolii.

Wśród priorytetowych działań promocyjnych POT wymieniła więc: turystykę kulturową (ze szczególnym uwzględnieniem zamków, pałaców, dworów)…

www.rp.pl