Facebook

10.02.1260 r. Najazd mongolski w okolicy Chęcin!

jan_dlugosz

JAN DŁUGOSZ tak opisuję Najazdy Mongolskie 1259-1260

„Ogromne wojsko tatarskie wkroczywszy z wielką szybkością do Polski po zdobyciu zamku i miasta Sandomierza morduje po barbarzyńsku wiele tysięcy napotkanych tam ludzi, mężczyzn i kobiet. Pozostałych, pędząc jak bydło do Wisły, potopiło, piękne i młode kobiety uprowadziło do niewoli.”

Burundaj (naczelnik wojenny oddziałów Batu-chana) i jego pojedyncze oddziały 10 II 1260 r. grasowały w okolicy Kielc i Chęcin (Hancin) zmierzając w kierunku Krakowa.

756 lat temu w okolicy Chęcin, Burundaj szeroko rozsyłał swoje zagony, które bez pardonu grabiły, paliły, mordowały lub brały w niewolę ludność polską.

Pamiętajmy o naszej historii.