Facebook

649 lat temu decyzja! - Franciszkanie w Chęcinach

Papież Urban V vs Kazimierz Wielki 5.03.1367 r.
kazimierz_wielki

Kazimierz Wielki złożył prośbę do Watykanu o pozwolenie na fundację Klasztoru Franciszkanów w Chęcinach.

Papież Urban V bullą z 5.03.1367 r., pozwolił na założenie Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (pot. franciszkanie, franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni).
Za datę fundacji przyjmuje się rok 1368 r.
Kazimierz Wielki kolejny raz udowodnił, że posiada wyjątkowe umiejętności negocjowania.50_zl