Facebook

84 rocznica wpisania Zamku do rejestru zabytków

Obiekt_zabytkowy_znak

 

9.03.1932 r. Ruiny zamku w Chęcinach zostały po raz pierwszy wpisane do rejestru zabytków opatrzone nr 100

Wpis do rejestru zabytków nieruchomych: nr A.234 obejmuje Ruiny królewskiego zamku z XIII wieku położone na wysokim wzgórzu na południe od miasta Chęciny.

Zamek jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem województwa świętokrzyskiego, rocznie odwiedzanym przez ponad 150 tys.