Geopark Chęcińsko Kielecki

geopark_kielce5.10.2015 r. w Centrum Geoedukacji odbyło się spotkanie, którego celem było podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie realizacji Geoparku – Chęcińsko-Kielckiego. Porozumienie podpisali: prezydent Kielc oraz władze gmin: Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Morawica i Piekoszów. Dokument jest ważnym krokiem do utworzenia na terenie wyżej wymienionych gmin Geoparku, który w przyszłości stanie się częścią Europejskiej i Światowej Sieci. Rolę lidera tego projektu pełnić będzie Geopark Kielce. Podpisanie powyższego dokumentu umożliwi rozpoczęcie procedury wypełnienia wniosku aplikacyjnego. Zamierzonym efektem prac nad Geoparkiem Chęcińsko-Kieleckim będzie uzyskanie członkostwa w europejskich strukturach. Dzięki temu bogactwo geologicznej ziemi świętokrzyskiego będzie promowane zarówno na arenie krajowej jak i europejskiej.
Obecnie, Europejska Sieć Geoparków liczy 69 członków, w tym jeden n z nich znajduje się częściowo na terenie Polski. Jest to transgraniczny polsko-niemiecki Geopark Łuk Mużakowa. Uzyskanie statusu Europejskiego Geoparku przez obszar Chęcińsko-Kielecki daje więc szanse uzyskania statusu pierwszego, w pełni polskiego geoparku. Warto dodać, ze Geoparki należące do sieci EGN, zajmują się nie tylko ochroną i promocją dziedzictwa geologicznego ale także są motorem do rozwoju ekonomicznego terenów wchodzących w ich skład.

źródło: geopark-kielce.pl

geopark ch-k