Facebook

przewodnik

Zamek Chęciny w Teleexpressie

teleexpress_logo

Materiał TVP z 9 marca 2015 r. min. 8:51 TELEEXPRESS – LINK

Kawiarnia u podnóża Wzgórza Zamkowego

kawiarnia_1Wykaz nieruchomości położonych u podnóża Wzgórza Zamkowego oraz w obrębie ruin Zamku, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami i nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowanie.

Dla obszaru, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do dzierżawy przeznaczony jest budynek kawiarni wraz zapleczem, sanitariatami, bez wyposażenia technologicznego, z możliwością sprzedaży artykułów spożywczych. Budynek usytuowany jest na części nieruchomości oznaczonej numerami działek 22 i 23 położonych u podnóża Wzgórza Zamkowego w obrębie geodezyjnym Starochęciny obr. 14. Obiekt wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, alarmową, wentylacyjną oraz odgromową. Dopuszcza się możliwość zainstalowania szyldu z nazwą po pisemnym uzgodnieniu z Wydzierżawiającym jego wyglądu i umiejscowienia. Dopuszcza się ustawianie wewnątrz obiektu elementów wyposażenia typu lodówki, lady chłodnicze, witryny. Elementy wyposażenia takie jak stoły, krzesła lub fotele winny być wykonane z ekoratanu lub drewniane w odcieniach jasny beż, brąz, czerń lub w przypadku drewna w kolorze zbliżonym do wystroju elementów drewnianych w budynku np. dąb rustykalny, ciemny orzech.

kawiarnia_tabela

Przeznaczony do dzierżawy punkt sprzedaży położony jest w obrębie ruin Zamku Królewskiego na tzw. górnym dziedzińcu. Przeznaczony jest do sprzedaży gotowych produktów spożywczych z możliwością spożycia na miejscu. Miejsce wyposażone jest w ławę sprzedażową, szafę, posiada zadaszenie. Dopuszcza się możliwość umieszczenia w jego obrębie np. szafy chłodzącej.

Odnośnie ogródka gastronomicznego wydzierżawiany grunt jest przeznaczony na prowadzenie tzw. ogródka gastronomicznego spełniającego wszystkie normy i kryteria sanitarne i związanego z działalnością prowadzoną.

kawiarnia_2Warunkiem wydzierżawienia przedmiotowego gruntu jest stworzenie przez ewentualnego dzierżawcę estetycznego, niezwiązanego trwale z gruntem stoiska wkomponowanego w otaczający krajobraz. Na terenie objętym dzierżawą, w ogródku gastronomicznym oraz w miejscach przeznaczonych do wypoczynku winny znajdować się jedynie: krzesła, stoły, parasole, kosze na śmieci, ewentualnie skrzynie lub donice z kwiatami. Niedopuszczalne jest ustawianie elementów wyposażenia typu lodówki, lady chłodnicze, zapasy towarów, grille itp. Zabrania się przytwierdzania na stałe do nawierzchni urządzeń wyposażenia np. parasoli, krzeseł, stołów. Urządzenia te mogą być tylko i wyłącznie postawione na nawierzchni jako wolnostojące, bez możliwości ich przykręcania za pomocą śrub lub innych urządzeń kotwiczących, naruszających strukturę nawierzchni granitowych. Wszystkie elementy betonowe, metalowe itp. winny być ustawione na podkładach gumowych w celu ochrony nawierzchni. Elementy wyposażenia takie jak stoły, krzesła lub fotele winne być wykonane z ekoratanu, żeliwne lub drewniane w odcieniach jasny beż, brąz, czerń lub w przypadku drewna w kolorze zbliżonym do wystroju elementów drewnianych w budynku np. dąb rustykalny, ciemny orzech. W przypadku parasoli zezwala się wyłącznie na jasną kolorystykę w odcieniach stonowanych, dopuszcza się reklamy lub znaki firmowe wyłącznie na falbanach parasoli. Parasole nie mogą wystawać poza granice dzierżawy. Teren ma być bezwzględnie wyposażony w kosze na śmieci, ustawione w granicach dzierżawy

kawiarnia

Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenia wynikające z wymaganych prawem przepisów, w szczególności zgodę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
Wszelkie koszty związane z przystosowaniem przedmiotu dzierżawy do potrzeb Dzierżawcy obciążają wyłącznie Dzierżawcę.

Dzierżawca zobowiązany jest utrzymywać czystość na terenie dzierżawy oraz posiadać umowę na odbiór nieczystości związanych z prowadzoną działalnością

Szczegółowe usytuowanie poszczególnych obiektów przeznaczonych do dzierżawy przedstawiają załączniki graficzne, z którymi można się zapoznać w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, w godzinach 07.15-15.00, załączniki zamieszczone są także na stronie internetowej tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ewentualny termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, tel. 41/ 315 10 06 wew. 113 i 114 lub tel 41/ 315 53 127 oraz Zamek Królewski w Chęcinach, ul. Armii Krajowej 18A w Chęcinach, tel. 41/308 00 48.”

Źródło: www.checiny.biuletyn.net

Stoiska do prowadzenia sprzedaży pamiątek na Zamku w Chęcinach

pamiatki_3„Wykaz nieruchomości położonych w obrębie ruin Zamku Królewskiego w Chęcinach, przeznaczonych do najmu na okres do 31 grudnia 2015 roku.

 

pamiatki

Do najmu przeznaczone są budynki tzw. kioski, na cele handlowe tj. sprzedaż pamiątek i wyrobów regionalnych, książek, prasy, przewodników i informatorów turystycznych, art. fotograficznych, zabawek itp.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami i nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

 

Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do najmu przeznaczone są budynki tzw. kioski, które przeznaczone są na cele handlowe tj. sprzedaż pamiątek i wyrobów regionalnych, książek, prasy, przewodników i informatorów turystycznych, art. fotograficznych, zabawek itp.

pamiatki_tabela

pamiatki_4Kioski nr 1, 2, 3 i 4 znajdują się w obrębie ruin średniowiecznego zamku usytuowanego na tzw. Wzgórzu Zamkowym. Kioski nr 1, 2 i 3 o wymiarach 227×254 cm posadowione są bezpośrednio przy murze zamkowym na dolnym dziedzińcu. Kiosk nr 4 o wymiarach 283×183 cm jest obiektem wolnostojącym umiejscowionym na górnym dziedzińcu. Budynki wyposażone są w półki wystawowe i lady sprzedażowe.

Kioski nr 1, 2, 3 i 4 wyposażone są w oświetlenie wiszące i kontakt elektryczny 230V.

pamiatki_6

 

 

 

 

WARUNKI NAJMU, KTÓRE ZNAJDĄ SIĘ W TREŚCI UMOWY:

Pkt. I

Zakazuje się umieszczania na obiekcie odstających od jego bryły konstrukcji niezwiązanych z prowadzoną działalnością, nośników oraz szyldów.
Zakazuje się umieszczania w otoczeniu kiosków urządzeń i automatów, w szczególności lodówek z napojami.
3. Nakazuje się utrzymywanie obiektu w należytym stanie estetycznym, w szczególności usuwania naklejek, plakatów, reklam, ogłoszeń oraz napisów i rysunków w ciągu 48 godzin od ich pojawienia się.

Pkt. II

1. Czynsz dzierżawny zostanie powiększony o podatek VAT według obowiązującej stawki.

2. Czynsz płatny w ratach.

3. Najemca oprócz czynszu najmu zobowiązany jest do ponoszenia opłat za media.

4. Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem dzierżawy ponosi Najemca.

pamiatki_5Najemca zobowiązany jest utrzymywać czystość na terenie dzierżawy oraz posiadać umowę na odbiór nieczystości związanych z prowadzoną działalnością

Przed zawarciem umowy dzierżawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o nie posiadaniu zobowiązań finansowych w stosunku do Gminy Chęciny.
Wszelkie koszty związane z przystosowaniem przedmiotu dzierżawy do potrzeb Najemcy obciążają wyłącznie Najemcę.

Szczegółowe usytuowanie poszczególnych kiosków (budek) przedstawia załącznik graficzny, z którym można się zapoznać w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, w godzinach 07.15-15.00, załącznik zamieszczony jest także na stronie internetowej tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

pamiatki_2Ewentualny termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, tel. 41/ 315 10 06 wew. 113 i 114 lub tel 41/ 315 53 127 oraz Zamek Królewski w Chęcinach, ul. Armii Krajowej 18A w Chęcinach, tel. 41/308 00 48.”

Źródło: www.checiny.biuletyn.net

 

Zamek będzie dostępny dla turystów od kwietnia

zmiany-na-zamku-w-checinach„Zamek królewski w Chęcinach zostanie otwarty dla zwiedzających dopiero po świętach wielkanocnych. Przedłużają się prace porządkowe wokół wzgórza zamkowego, przez co odbiór techniczny będzie opóźniony.

– Chcemy, aby turyści zostali wpuszczeni w momencie, gdy już wszystko będzie gotowe i dopięte na ostatni guzik, by uniknąć niedoróbek – powiedział Radiu Kielce Grzegorz Pierzak, dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach.”

źródło: www.radio.kielce.pl Krzysztof Żołądek

Grzegorz Pierzak dyrektorem Zamku w Chęcinach

Logo Radio Kielce

„Zadaniem nowego dyrektora będzie zorganizowanie ciekawych imprez i festynów i przyciągniecie turystów.” źródło: www.radio.kielce.pl

Wyniki konkursu – link

Zamek Chęciny w Świętokrzyskie - Okiem Drona 2014

Film przedstawiający walory i atrakcje regionu świętokrzyskiego, zrealizowany w całości za pomocą zdalnie sterowanego hexacoptera.

okiem_drona_yt

Okiem Drona – strona poświęcona fotografii z lotu ptaka, a dokładniej z lotu zdalnie sterowanego drona złożonego własnoręcznie by Szymon Pawlak

Film – Świętokrzyskie – Okiem Drona 2014

okiem_drona

www.okiem-drona.pl

Otwarcie Zamku w Chęcinach planowane na wiosnę

Zamek w Chęcinach jak nowy! Otwarcie Zamku planowane na wiosnę

gazeta.pl-logoLada moment zakończy się rewitalizacja warowni w Chęcinach. Otwarcie Zamku planowane na wiosnę.

źródło: www.kielce.gazeta.pl

Dzień Dobry TVN w ruinach Zamku w Chęcinach

„Bartek Jędrzejak – prezenter pogody Dzień Dobry TVN pojawił się w ruinach zamku w Chęcinach. Jakie filmy tu nagrywano? Co zwiozła do zamku królowa Bona? Posłuchajcie o historii zamku chęcińskiego.”

dd_tvn_checiny

wideo_tvn

źródło: dziendobry.tvn.pl

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego

eceg-logo

eceg-film

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach tuż obok Zamku!!!

UW_rzepka

Centrum stanie w miejscu dawnego kamieniołomu Korzecko na Górze Rzepka. Nie będzie to jedna bryła, a pięć budynków, o podobnej wielkości i wysokości, połączonych ze sobą parterowymi przejściami. Architekci z pracowni WXCA, którzy opracowali projekt gmachu, starali się, aby wkomponował się w otoczenie. Powierzchnia budynku to ok. 6,5 tys. m². W części głównej znajdzie się m.in. aula oraz stołówka. W części laboratoryjno-dydaktycznej powstaną pracownie i sale wykładowe, m.in. laboratorium przygotowania próbek geologicznych, chemiczne, geofizyczne, kartowania geologicznego i mikroskopowego. W trzech pozostałych budynkach znajdować się będą miejsca noclegowe dla kadry naukowej, studentów oraz gości.

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Checinach

Wartość inwestycji to ok. 30 mln zł. Ponad 26 mln pochodzi z funduszy Unii Europejskiej z regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego. Pozostałe środki zapewnia dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwsze prace rozpoczęły się w wakacje. Konieczne było przygotowanie terenu oraz uregulowanie statusu działek, na których stanie inwestycja. Po zatwierdzeniu projektu i uzyskaniu zgody na budowę ogłoszono przetarg na wybór generalnego wykonawcy. Zostało nim konsorcjum trzech firm pod przewodnictwem przedsiębiorstwa Anna-Bud. Podczas wakacji wykonano odwierty i wmurowano fundamenty. Otwarcie gmachu planowane jest w 2015 roku.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – link

źródło: Uniwersytet Warszawski

Konferencja Archeologiczna Co mówią słowa, co mówią kamienie

Konferencja Archeologiczna Co mówią słowa, co mówią kamienie 24.10.2014 r. Godz. 10:00

konferencja_archologicznaProf. zw. dr hab. Adam Massalski

Znaczenie i symbolika Zamku Królewskiego w Chęcinach w badaniach regionalnych w XIX i XX wieku

Archeolog Waldemar Gliński:

„Co mówią słowa, co mówią kamienie”.
Sprawozdanie z badań archeologiczno – architektonicznych przeprowadzonych w latach 2013-2014 Wnioski i problematyka badawcza.

Archeolog Patryk Muntowski:

Badania na zamku w Chęcinach – aktualny stan i perspektywy wykorzystania technik fotogrametrycznych i skaningowych w dokumentacji archeologicznej i architektonicznej.

 Miejsce: Dwór Starostów w Podzamczu Chęcińskim

Pages:« Prev1234567Next »