Facebook

GODZINY OTWARCIA BILETY WSTĘPU CENNIK w ROKU 2017

telefon_501793733Godziny otwarcia w roku 2017
Ceny biletów w roku 2017

Propozycja zwiedzania dla Odwiedzających Chęciny w 2017 r.:
– Zamek Królewskiego w Chęcinach z 1295 r.,
– Podziemia w Chęcinach (kamienica z 1570 r.),
– Kaplica Św. Leonarda (przy klasztorze franciszkanów z 1368 r.),
– Podzamcze Chęcińskie (dwór Starosty Chęcińskiego z łukiem triumfalnym Jana III Sobieskiego)

REZERWACJA zwiedzania: 501 793 733

 

————————————————————————————————————

Godziny otwarcia w roku 2017
STYCZEŃ* 9:00-15:00
LUTY* 9:00-16:00
MARZEC* 9:00-17:00
KWIECIEŃ 9:00-18.00
MAJ – CZERWIEC 9:00-19:00
LIPIEC – SIERPIEŃ 9:00-19:00 Kasy
WRZESIEŃ 9:00-19:00
PAŹDZIERNIK* 9:00-17:00
LISTOPAD* 9:00-16:00
GRUDZIEŃ* 9:00-15:00
*w przypadku intensywnych opadów śnieg, oblodzenia zamek może być nieczynny. 1.01.2017 r., 16.04.2017 r., 1.11.2017 r. 24-25.12.2017 r. oraz 30-31.12.2017 r., 1.01.2018 r. zamek nieczynny.

Ulgowy*     9 zł/os.
Bilet grupowy**     8 zł/os.
Bilet rodzinny*** dla rodziców z dziećmi     35 zł
Bilet lokalny dla mieszkańców Gminy Chęciny     1 zł/os.
Bilet normalny     12 zł/os.
Bilet Premium****     250 zł

PROMOCJA – BILET ZIMOWY
obowiązuje od 1 listopada do 31 marca

Ulgowy*/ grupowy**/ rodzinny *** 6 zł/osoba
Bilet normalny 8 zł/osoba
Bilet lokalny dla mieszkańców Gminy Chęciny 1 zł/osoba
Bilet Premium**** 250 zł

 

zamek_checiny_2016

* Bilet ulgowy przysługuje uczniom i studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, kombatantom.
** Bilet wstępu grupowy
sprzedawany jest osobie, która jest uczestnikiem zorganizowanej grupy liczącej minimum 20 osób.
*** Bilet wstępu rodzinny
sprzedawany jest rodzinie liczącej 4 osoby ( w tym 2 osoby dorosłe i 2 dzieci w wieku od 6 do 16 lat).
**** Bilet Premium
sprzedawany jest grupie maksymalnie 10 osób, które chcą wejść na Zamek Królewski w Chęcinach poza godzinami otwarcia po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z Dyrektorem Zamku. Każdej następnej osobie powyżej 10 sprzedawany jest bilet o wartości 25,00 zł.

Nieodpłatny wstęp na zamek mają:
– dzieci do lat 5
– jeden opiekun grupy zorganizowanej liczącej więcej niż 10 osób
– przewodnicy posiadający uprawnienia

—————————————————————————————————————————————

Ceny biletów w roku 2015

Ulgowy*     9 zł/os.
Bilet grupowy**     8 zł/os.
Bilet rodzinny*** dla rodziców z dziećmi     35 zł
Bilet lokalny dla mieszkańców Gminy Chęciny     1 zł/os.
Bilet normalny     12 zł/os.
Bilet Premium****     250 zł

*Bilet ulgowy przysługuje uczniom i studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, kombatantom.
**Bilet wstępu grupowy sprzedawany jest osobie, która jest uczestnikiem zorganizowanej grupy liczącej minimum 20 osób.
***Bilet wstępu rodzinny sprzedawany jest rodzinie liczącej 4 osoby ( w tym 2 osoby dorosłe i 2 dzieci w wieku od 6 do 16 lat).
****Bilet Premium sprzedawany jest grupie maksymalnie 10 osób, które chcą wejść na Zamek Królewski w Chęcinach poza godzinami otwarcia po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z Dyrektorem Zamku. Każdej następnej osobie powyżej 10 sprzedawany jest bilet o wartości 25,00 zł. Maksymalny czas udostępnienia obiektu to 3 godz.

Nieodpłatny wstęp na zamek mają:
– dzieci do lat 5
– jeden opiekun grupy zorganizowanej liczącej więcej niż 10 osób
– przewodnicy posiadający uprawnienia
– rodziny wielodzietne z terenu gminy Chęciny posiadające Kartę Dużej Rodziny

———————————————————————————————————————————

Stare ceny biletów (nieaktualne).

Ulgowy: 9 zł
Bilet grupowy dla dzieci i młodzieży: 9 zł
Bilet grupowy dla osób dorosłych: 10 zł
Bilet rodzinny (dla rodziców): 10 zł/os.
Bilet lokalny dla mieszkańców Gminy Chęciny: 1 zł
Normalny: 15 zł
Bilet Premium: 250 zł

—————————————————————————————————————

Zamek Królewski w 2013 i 2014 r.

„28 I Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu z gminą Chęciny w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza”.

12 IV Konsorcjum firm PBUH AGAT oraz FIB „KOMPENS” zostało generalnym wykonawcą projektu rewitalizacji zamku.

Podczas prowadzonych badań archeologicznych pod kierownictwem Waldemara Glińskiego (V-VIII 2013 r.), archeolodzy (Waldemar Gliński, Michał Gliński oraz Patryk Muntowski) odkryli wieżę, która może stanowić najstarszy element zabudowy zamku (pierwsza faza) z czasów Wacława II Czeskiego.”

Godziny otwarcia w roku 2012:

marzec-kwiecień: 9:00-18:00
maj-sierpień: 9:00-19:00
wrzesień: 9:00-18:00

Ceny biletów w roku 2012:

kwiecień-październik
– normalny: 10 PLN
– ulgowy: 6 PLN
– lokalny: 1 PLN
– rodzinny: 7 PLN/os. (maksymalnie 5 osób)
– grupowy: 8 PLN/os. (grupa od 20 osób)

Godziny otwarcia w roku 2011:

kwiecień: 9:00-18:00
maj-sierpień: 9:00-19:00
wrzesień: 9:00-18:00
październik: 9:00-16:00 (sobota – niedziela 9:00-18:00)

Ceny biletów w roku 2011:

kwiecień-październik
– normalny: 6 PLN
– ulgowy: 4 PLN
– lokalny: 1 PLN