Ceny biletów

OFERTA LETNIA
od 1 kwietnia do 31 października

Ulgowy *
10 zł/os.

Bilet grupowy **
9 zł/os.

Bilet rodzinny dla rodziców z dziećmi ***
39 zł

Bilet normalny
13 zł/os.

Bilet lokalny dla mieszkańców Gminy Chęciny
1 zł/os.

Bilet wstępu dla osób w strojach historycznych datowanych od IX do XVIII wieku
1 zł/os.

Karta Dużej Rodziny/ Karta Seniora
8 zł/os

Bilet Premium ****
300 zł

OFERTA ZIMOWA
od 2 listopada do 31 marca
wejście tylko od strony zachodniej

Bilet ulgowy/ grupowy/ rodzinny/ Karta Dużej Rodziny/ Karta Seniora
7 zł/os.

Bilet normalny
9 zł/os.

Bilet wstępu dla osób w strojach historycznych datowanych od IX do XVIII wieku
1 zł/os.

Bilet lokalny dla mieszkańców Gminy Chęciny
1 zł/os.

Bilet premium****
300 zł

*

Bilet ulgowy przysługuje uczniom i studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, osobom
niepełnosprawnym i ich opiekunom oraz kombatantom.

**
Bilet wstępu grupowy sprzedawany jest osobie, która jest uczestnikiem zorganizowanej grupy liczącej
minimum 20 osób.

***
Bilet wstępu rodzinny sprzedawany jest rodzinie liczącej 4 osoby ( w tym 2 osoby dorosłe i 2 dzieci w
wieku od 6 do 16 lat).

****
Bilet Premium sprzedawany jest grupie maksymalnie 10 osób, które chcą wejść na Zamek Królewski
w Chęcinach poza godzinami otwarcia po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z Dyrektorem Zamku.
Każdej następnej osobie powyżej 10 sprzedawany jest bilet o wartości 30,00 zł.
Maksymalny czas udostępnienia obiektu to 2 godz.

Nieodpłatny wstęp na zamek mają:

dzieci do lat 5
jeden opiekun (pilot) na 10 osób tworzących grupę zorganizowaną
przewodnicy posiadający uprawnienia