CENY BILETÓW

 OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE CENY BILETÓW WSTĘPU NA ZAMEK

OFERTA CAŁOROCZNA

 

BILET NORMALNY     – 17 zł/os.


BILET ULGOWY *    – 13 zł/os.


KARTA DUŻEJ RODZINY, OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA,
ŚWIĘTOKRZYSKA KARTA ZAWODOWEJ RODZINY ZASTĘPCZEJ – 10 zł/os.


BILET GRUPOWY **   – 12 zł/os.


BILET RODZINNY ***   – 50 zł


BILET LOKALNY – 1 zł/os.


BILET PREMIUM ****   – 500 zł


Istnieje możliwość zakupu wspólnego biletu wstępu do Zamku Królewskiego w Chęcinach oraz do zabytkowej kamienicy „Niemczówki” zlokalizowanej w Chęcinach ul. Małogoska 7 w ulgowej cenie.

 

 CENY WSPÓLNYCH BILETÓW WSTĘPU
“Niemczówka” + Zamek

 Bilet wspólny normalny 23 zł/os


Bilet wspólny ulgowy 17 zł/os


Bilet wspólny grupowy 15 zł/os


Bilet wspólny Karta Dużej Rodziny/Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej/ Ogólnopolska Karta Seniora, grupowy 14 zł/os 


Bilet wspólny rodzinny *** 75 zł


Bilet wspólny lokalny 2 zł/ os.


       Bilet ulgowy przysługuje uczniom i studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom oraz kombatantom.

**      Bilet wstępu grupowy sprzedawany jest osobie, która jest uczestnikiem zorganizowanej grupy liczącej minimum 20 osób.

***     Bilet wstępu rodzinny sprzedawany jest rodzinie liczącej 4 osoby ( w tym 2 osoby dorosłe i 2 dzieci w wieku od 6 do 16 lat).